Karnevalové veselí ovládlo školku, družinku i školu v Jestřebí

Karnevalové veselí ovládlo školku, družinku i školu v Jestřebí

únor 2023

V naší mateřské školce  
se konal karneval 16.2. Užili jsme si spoustu legrace, zahráli si hry, zatancovali si, na konec si dali sladkou tečku a rozdali jsme si ocenění za krásné masky.   Anna Hurtová

Do družinek přijel na karneval oblíbený Honza Popleta.

Na karnevalu v Jestřebí 
vystoupily malé mažoretky ze ZŠ. Fotka od trenérky Slávky je zachycuje krátce před vystoupením.