Kam zavolat, když hoří

Kam zavolat, když hoří

Obec Provodín má uzavřenou smlouvu o zabezpečení požární ochrany v obci na dobu neurčitou s městem Doksy, v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o požární ochraně.    


V příloze obecní vyhlášky č. 1/2014 jsou níže uvedené kontakty.
Nejlépe zapamatovatelné je určitě č. 150 nebo č 112.
Není od věci dát vědět i na obecní úřad (či přímo starostovi).
 

Ohlašovny požáru a místa pro ohlášení požáru
 

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:


celé své jméno

telefonní číslo, odkud voláte

přesnou adresu místa požáru

co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti.