Kácení stromů poblíž drátů elektrického vedení patří odborníkům

Kácení stromů poblíž drátů elektrického vedení patří odborníkům

červenec 2022

2. srpna došlo k výpadku elektřiny. Důvodem byl pád stromu na sloup a dráty vysokého napětí. Náraz stromu byl tak silný, že sloup přerazil. Je velké štěstí, že při tom nedošlo k žádnému úrazu.

Dle infomační SMS měla oprava trvat do večerních 20 hod. Díky tomu, že se ´havarie´ stala na místě umožňujícím odpojení postižené větve do pískovny, byla dodávka elektřiny do obce přerušena jen krátce. Práce na opravě vedení do pískovny trvaly do odpoledních hodin. Bylo třeba přivézt a usadit nový sloup, na něj následně připojit sražené dráty. Před tím ještě vysekat lesní porost, aby se dalo k místu zajet technikou.

POZOR: Jak mi bylo, coby laikovi, přítomnými pracovníky vysvětleno - pokud se větve stromu blíží k vedení, jež má tři dráty (příklad viz obr. vlevo), v žádném případě by neměl takový strom ořezávat anebo porážet amatér. Takový zásah patří pouze do rukou odborníků. Kromě špatného nasměrování pádu stromu zde totiž hrozí zásah el. proudem, které bývá fatální. A to i v případě, že se drátu větev ani pila vůbec nedotkne. Stejně tak hrozí přeskočení jiskry a vzplanutí.