K 1. září je v provodínské školce zapsáno

K 1. září je v provodínské školce zapsáno

září 2023

37 dětí (19 dívek a 18 chlapců);   
z Provodína je 28 dětí, z Jestřebí 5, 2 děti jsou z České Lípy, 1 z Doks a 1 dítě je z Tachova. 12 dětí je předškolních, z toho 2 děti s odkladem školní docházky, nejmenší dvouleté děti jsou 3.      

O chod mateřské školky se stará celkem devět zaměstnankyň.