Jiří Štěrba ve funkci končí – DĚKUJEME!

Jiří Štěrba ve funkci končí – DĚKUJEME!

říjen 2022

Ustavující zasedání zastupitelstva, na které se dostavilo i několik občanů obce, zahájil končící starosta Jiří Štěrba slovy:

„Vážení hosté, vážení zastupitelé, čtyři roky utekly jako voda a opět se setkáváme na úvodním zastupitelstvu obce.
Při mém nástupu do funkce byl na účtech obce přes 1.666.000 korun dluhů z kanalizace a jen cca 500.000 Kč na provoz obce.  Důsledným zpracováním dotací jsme zrealizovali cca 1 km chodníků u Pískovny a u Betků, opravili silnici kolem Pískovny a směrem na Karasy. Opravilo  se veřejné osvětlení v celé obci a vyměnilo na sídlišti. Zateplila se školka, škola, obecní úřad. Ve školce se rekonstrukce dočkaly i toalety, chodba, topení, koberce a vybavení kuchyně. Přitom jsme nezapomínali ani na kulturní akce - Masopust, divadlo, dětský den, Hraníčko, setkání důchodců u muziky, koncert Pavla Hraly nebo Petra Bratršovského, Mikuláše a výstavy betlémů  a další akce, které jsme pořádali jako Obec nebo kulturní výbor  ve spolupráci s Obcí. Podporovali jsme i akce jako Štrapanda, spolek Kolaři, spolek SRPŠ, fotbalisty v Jestřebí  i Rokový festiválek; po okrese jezdí auta se sociálními službami s logem Obec Provodín.
Konečný účet, který předávám do spravování vám jako novým zastupitelům, je cca 23 milionů korun a záleží jen na vás a vaší zodpovědnosti,  jak s nimi naložíte ku prospěchu obce. Vás nyní čeká       
-dokončení monitoringu na kanalizaci, předání vodovodu SVS   
-výměna veřejného osvětlení v dolním Provodíně    
- kanalizace, voda, chodníky a silnice na Horním Provodíně       
- oprava vodní nádrže   a vodárenského čerpadla    
- rozšíření a doplnění hřiště v Provodině a v Srní a další akce.“ 

 

Za dlouholetou práci pro obec poděkoval za všechny Jiřímu Štěrbovi nastupující starosta J. Piškula:      
„Vážení zastupitelé, přítomní, dovolte mi, abych jménem svým a všech zastupitelů, dále pak nemalé části spoluobčanů poděkoval bývalému starostovi obce za jeho dlouholeté úsilí, vynaložené při zprávě majetku obce, za dobře odvedenou práci, především pak za hájení a nákup pozemků a za dobrou reprezentaci obce v regionu. Choval se vždy zodpovědně k rozpočtu s péčí řádného hospodáře. Ještě jednou děkuji a přeji mu hodně štěstí v jeho dalším konání, nechť se mu daří v osobním životě a těší se pevnému zdraví.“

 

Rozloučení s do důchodu odcházejícím panem Štěrbou pak v týdnu připravili i kolegyně a kolegové z obecního úřadu. Mezi pozvanými byl mj. i František Perun a Jan Piškula. U jednoho stolu se tak sešli  hned tři po sobě úřadující starostové obce.

 

Za nás všechny se k poděkování za dlouholetou činnost pro obec připojuji s přáním zdraví a spokojeného důchodu, plného zajímavých aktivit, na které dřív nezbývalo tolik času.