Ježíškova cesta k obecnímu Betlému

prosinec 2020

Ježíškova cesta k na-šemu krásnému obec-nímu betlému nás moc bavila. V lese jsme plnili adventní úkoly, hledali jsme Ježíška, chytali a poznávali ryby, házeli střevícem, rozbalovali dárečky. Vše jsme si s družinkou užili.  Monika Kuchynková

Já šla shodou okolností z opačné strany, a tak jsem si ještě stihla všechny ty úkoly přečíst přímo v lese.  Mého psa asi nejvíc zaujal úkol ´spočítej kapříkovi šupiny´…