Ještě se na skok vrátíme na konec dubna – „čarodějnice“…abychom se ráno vzbudili do krásného 1. máje

Ještě se na skok vrátíme na konec dubna – „čarodějnice“…abychom se ráno vzbudili do krásného 1. máje

květen 2023

Školka, škola, družina – kam člověk koukl, tam čarodějnice. Rej tradičně vyvrcholil 30. 4. v Jestřebí. Doufám pánové, že dnes máte doma zas už jen milé dcerky a partnerky…

Lidé od pradávna věřili, že filipojakubskou nocí končí nadvláda zla a temna, že vše staré a zlé bylo vyhnáno, očištěno nebo spáleno. Život vítězí nad smrtí, dobré síly nad těmi špatnými a přichází ta slunečná, světlá část roku, kdy příroda nabývá té největší plodivé síly.
1. máj je spjat s tradicí polibku pod rozkvetlou třešní. Žena, která bude pod ní políbena bude po celý příští rok oplývat krásou, přitažlivostí a plodností. A pokud se navíc šly dívky na 1. máje umýt do potoka, zajistilo jim to nejen osvěžení, ale i omlazení." - No, že by mě k tomu náš Robečský potok lákal... Naštěstí v mém věku už můžu dát před šploucháním přednost graciéznímu stárnutí.