Info kolem odpadů

Info kolem odpadů

květen 2024

- Svoz směsného odpadu 1x za 14 dní končí. Od června se bude vyváže opět v týdenním intervalu.
- Odpady mimo kontejner působí problém nejen z estetických důvodů, ale i kvůli odvozu. Řidiči svozové firmy mají totiž pokyn vyvážet pouze obsah kontejnerů, ne pytle kolem něj. Ty jsou považované za černou skládku a způsobují problém. Doufáme, že toto nový systém svozu odpadů v naší obci vyřeší.     
- Informace a instrukce k novému systému vč. info o způsobu distribuce nových nádob na odpad budou předány občanům na přelomu června/července do schránek. Info budou zve-řejněny též na oficiálním webu obce a webu + FB Můj Provodín.     
- S likvidací starých nádob na odpad, pro které nebudete mít využití pomůže obec. Konkrétní termín a způsob bude včas oznámen.