Hybridní výuka v ZŠ

Hybridní výuka v ZŠ

leden 2022

Pojem´hybridní auto´ (vozidlo, kom-binující pohon spalovacím motorem s motorem elektrickým), je znám asi všem. Co si ale představit pod ´hybridní výukou´? Něco kombinovaného, jistě. Avšak jak kombinované? Nám, dříve narozeným, co nemáme děti nebo vnoučata ve škole, vysvětlila tento způsob vyučování paní učitelka Mgr. Lucie Červenková.

Jedná se o výuku, kdy je část dětí ve třídě a část dětí (nemocné nebo v karanténě) doma. Ty doma jsou s vyučujícím a děním ve třídě spojeny přes počítač.  
Fotografie počítačového monitoru (na obr.) zachycuje konkrétně formu hybridní výuky, kdy i vyučující byl doma. S žáky ve třídě je paní asistentka. Děti mají k dispozici velkou televizní obrazovku, kde vidí paní učitelku, spolužáky doma a "bílou tabuli", na kterou vyučující píše speciální tužkou. Dětem se dá sdílet i obrazovka, např. s propojeným pracovním listem nebo videem. Děti ve třídě jsou snímány kamerou v notebooku s programem Teams.       
Druhá varianta hybridní výuky je potom taková, že paní učitelka je s dětmi ve třídě. To je potom většinou kamera natočená na tabuli, aby děti doma u obrazovek sledovaly práci ve třídě.

 

Kde bychom si uměli kdysi v naší době uhelných prázdnin něco takového představit. Však i dnešní, technicky zdatnější rodiče, učitelé a žáci, se nejprve museli se systémem naučit. V covidové době, kdy je výuka často z důvodu nemoci či karantény narušena, je počítačová technika vítanou pomocí. Přesto – není nad osobní kontakt ve třídě. Doufejme, že se v tomto směru ´normální doba´ brzo zase vrátí.