Dřevo je dřevo a kov je kov

Dřevo je dřevo a kov je kov

květen 2024

Znovu všechny prosím, uvědomte si, že dřevěný odpad (větve apod.) můžeme odkládat na sběrné místo pouze v případě, že jej může obec následně zlikvidovat. K tomu je ale bezpodmínečně nutné, aby byl prost jakýchkoliv jiných materiálů!

V minulých dnech muselo být štěpkování předčasně ukončeno kvůli částem dřevotřískových desek s železem a kamením. Takové předměty drahý stroj na zpracování dřeva poškodí. Obec nemá personální kapacity na to, aby někdo za vás vyvezené kontroloval a třídil. Važme si toho, že máme udržovaný (od-klízený) prostor, kam tento odpad odkládat.