Do našeho obecního betlému přibyly (snad) nové figurky

listopad 2020

Tento prostor jsem měla vyhrazený na fotografii avizovaného nového přírůstku do našeho Betlému. Bohužel se do uzávěrky tisku jeho aranžování neuskutečnilo. Dávám sem tedy fotografii loňskou a vy se přijďte podívat, zda ke změně, ev. jaké, došlo.

Bohužel vás v tuto chvíli nemám kromě Čertí nadílky (str. 1) kvůli covidopatřením na co dalšího pozvat. Do uzávěrky tisku nebyla oznámená žádná jiná akce. Kdyby se náhodou něco na poslední chvíli přece jen uskutečnilo, informaci o tom naleznete na vývěsce OÚ a FB + webu Můj Provodín.