Dlouhodobý problém se silniční lagunou vyřešen?

Dlouhodobý problém se silniční lagunou vyřešen?

červenec-srpen 2023

Obrovská louže trápila při deštích projíždějící, a především místní na silnici podél Pískovny na Karasy. Loužisko se tvořilo díky špatně řešenému sklonu vozovky. Následně byl sice problém řešen kanálkami a dvěma propustky, ty už pak ale neplnily svou funkci. Za pomoci místních firem – Piskovna, Batex, Colas a Recovera byla svépomocně zhotovena nová vsakovací jímka, a propustky vč. kanálků pročištěny. Řešení je vymyšleno tak, aby bylo čištění v případě zanešení snáze proveditelné. Poděkování a palec nahoru za spolupráci místních firem!