DĚTSKÝ DEN BYL SUPER

DĚTSKÝ DEN BYL SUPER

červen 2023

Den dětí se vydařil. Počasí přálo, program byl pestrý, a tak myslím, že si ho užili všichni. Děti, rodiče i prarodiče.
Soutěže byly koncipovány sportovně. V úvodu proto proběhlo ocenění našich předních provodínských sportovců - od žáků, dorostu, mužů a žen, po seniory (samostatný příspěvek). Věříme, že jejich příklad a úspěchy budou ke sportu motivovat i další následovníky všeho věku.
Stanoviště soutěží pro děti byla tentokrát rozmístěna jen v hájku za sportovním areálem. I když jsem na tohle uspořádání slyšela jen kladné ohlasy, a i mně se kompaktnost rozmístění ve stinnějším, přírodním prostředí líbila, nebyl to původně záměr. Naopak. V sobotu dopoledne bylo vše rozestavěno tak, jak bývalo zvykem, tj. i na hřišti s ´umělkou´. Když bylo v 11 hotovo, stany a další postaveny, všiml si kdosi zvýšeného výskytu včel. Původ – včelí roj. A začal boj s časem. Do 13 hodiny přestěhovat stany a vše ostatní do hájku, a ještě narychlo sehnat někoho, kdo roj zajistí, aby se náhodou nerozhodl návštěvníky akce pobavit…, třeba v rámci sportovní tématiky ´běh´.
Velký dík včelařům Jiřímu Sýkorovi a Janu Krupičkovi, kteří na starostovu prosbu o pomoc přijeli a o roj se postarali.
V programu pro děti se mi líbilo vyčlenění koutku pro nejmenší, kterým se v rámci plnění úkolů věnovaly učitelky z mateřské školky. Mimochodem moc jim to v nových, od kolegyně ušitých kostýmech čarodějnic slušelo.
Odpolední program završila ukázka výcviku psů (viz samostatný příspěvek). Večer pak patřil odrostlejším, kteří se sešli na retro-diskotéce (viz samostatný příspěvek).
Všem, kdo se na akci dětského dne podíleli velké poděkování. Pro návštěvníky velmi příjemně strávený čas.
 
Soutěžit přišlo 149 dětí. A mnozí tatínkové a maminky také neodolali a pustili se do soutěžních disciplín s dětmi.