Co čím hasit a co čím ne

Co čím hasit a co čím ne

Jednoduché hasicí prostředky: pokud nemáme po ruce hasicí přístroj, je možné použít jednoduché hasicí prostředky jako je písek, voda, lopata, deka.

 

Třídy požárů, které jsou vyznačeny piktogramem na hasicím přístroji - co čím hasit:

 • Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím (dřevo, papír, plastické hmoty, textil).
 • Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, barvy, laky)
 • Požáry plynů (zemní plyn, propan-butan, acetylen, vodík)
 • Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík.
 • Požáry jedlých olejů a tuků ? rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

 

Vodní hasicí přístroj:

 • vhodný k hašení pevných látek
 • nevhodný k hašení hořlavých kapalin
 • nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem

 

Pěnový hasicí přístroj

 • vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin
 • nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem

  

Práškový hasicí přístroj

 • vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení
 • nevhodný k hašení hořících pevných rozvířitelných látek
 • nesmí se použít k hašení požárů lehkých kovů

   

Sněhový hasicí přístroj

 • vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení
 • nevhodný k hašení lehce rozvířitelných látek (upozornění ? nebezpečí vzniku omrzlin)
 


  Hydranty vnitřní

 • Vnitřní nástěnné hydranty jsou zpravidla vybaveny veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) a jsou okamžitě použitelné.
 • Je-li v dosahu požáru nástěnný hydrant, nebojte se jej použít na hašení požáru vnitřního vybavení místností.
 • Nesmí být použit na elektrická zařízení.

 

Hydranty venkovní

 • Neoprávněné použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné!!!