Členství obce Provodín ve společnosti DSO EKOD

Členství obce Provodín ve společnosti DSO EKOD

únor 2024

V rámci hledání úspor a osvědčujících se trendů v odpadovém hospodářství zažádala obec o vstup do DSO EKOD (společnost, zajišťující svoz odpadu mj. i v Jestřebí). Naše žádost byla spolu s dalšími dvěma žadateli
o vstup pro nesouhlas jednoho z členů zamítnuta – dle dosavadních stanov musí souhlasit všichni členové. Ani po následném jednání nebyla žádost přijata. Zastupitelstvo Provodína tímto považuje proces žádosti
o vstup za ukončený. O podmínkách nového systému svozu směsného a tříděného odpadu „door-to door“ (od dveří ke dveřím*) nyní vyjednává se společností Compag CZ.     
*) Door to door je systém, na který přechází stále více obcí a měst, funguje např. v Jestřebí, Doksech, Jablonném…


UPOZORNĚNÍ: V dohledné době nás čeká nový způsob svozu komunálního odpadu, nekupujte si proto v případě poškození či estetických vad popelnice už žádné nové. Od srpna (nejspíš) se bude přecházet na jiné typy. Pracovní skupina zastupitelů se sta-rostou nyní vybírají nejvýhodnější možnost (podmínky koupě či pronájmu). Se vším budete včas seznámeni. O nové nádoby na odpad se starat nemusíte. Jejich obstarání a financování zajistí obec.

Přehled o produkovaném odpadu, nákladech na svoz a vysvětlení nového systému příště.