Čipování psů v Provodíně

září 2019

Sejde-li se větší počet zájemců, přijel by psy do Provodína očipovat pan doktor Russ. Nemuseli byste tak nikam jezdit a i cena očipování - v tomto případě 400 Kč, je příznivá.      
Čip je pak vhodné zaregistrovat v některém z registrů. To už je na vás. Povinnost registrovat není. Zákon bude očipováním splněn i bez registrace, nicméně pokud by se pes ztratil, nebude bez evidence v některé z databází dohledatelný.

REGISTRACE
Člověk by čekal, že k registraci bude sloužit jeden centrální registr. No, není tomu tak. Registrů je víc. Zápis do registru bývá jednorázově zpoplatněn; někde je, většinou za určitých podmínek, zápis bezplatný. Pozor, údajně snad existují i registry, kde se žádá poplatek každý rok (toto ale nemám ověřené).     Registraci lze provést on-line přes internet anebo se doklady pošlou poštou. Doba vyřízení se různí, poštou může trvat i několik týdnů.
Mezi známé a hojně užívané registry patří např. Národní registr zvířat a věcí, Centrální evidence zvířat a věcí, BackHome. Více info dostanete při čipování.      

ČIPOVÁNÍ
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení. Jeho životnost je udávána minimálně 25 let. Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je neškodný.
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Čipování probíhá obdobně jako očkování. Miničip je aplikován pod kůži na levé straně krku dutou jehlou. Někdy může ranka po píchnutí trochu krvácet, jelikož je jehlička o něco silnější, než jehla očkovací.   

ELEKTRONICKÉ OBOJKY A PLOTY 
Dotazovala jsem se u jednoho z prodejců (výrobce) obojků – údajně se tato elektronická zařízení s čipem vzájemně neruší. Dva mnou oslovení veterináři též uvedli, že se za svou praxi s problémem čip vs. elektronický obojek nesetkali.

SLEDOVACÍ ZAŘÍZENÍ?       
Milovníky konspirací můžu uklidnit, rfid čip, jenž se k čipování psů používá, vás sledovat nebude. Jak mi napsal Jakub Lebeda: „To běžným čipem fakt nejde; rfid mají i platební karty a taky nejde na dálku přidat prachy.“  

 

POZOR: I když má pes termín přeočkování proti vzteklině třeba až v průběhu r. 2020 či později, od 1. 1. 2020 se ze zákona považuje očkování za platné, pouze pokud je pes označen. Jinými slovy – psa je nutné označit čipem nejpozději do konce t. r. Těm, kteří toto nařízení nesplní, může hrozit pokuta až do výše 20 tisíc Kč.