Čarodějnice v MŠ a ZŠ

Čarodějnice v MŠ a ZŠ

duben 2024

Dlouhý čarodějnický den započal v mateřské školce
Malá čarodějňata dováděla za zvuku hudby na zahradě. Do daleka bylo slyšet, jak moc je to baví a že maj energie na rozdávání. Aby ne. V kouzelné kuchyni jim paní kuchařky připra-vily ke svačince začarované buřtíky s krásně barevnou zeleninovou oblohu.

I ve škole se neslo vyučování v čarodějném duchu
Třeba páťáci se při běhacím diktátu dozvěděli o sabatu, čarodějnickém reji, kouzelné masti, díky které bylo možné létat, ale i o tradici stavění májky. Po správném vyřešení příkladů s desetinnými čísly a odhalení anglických slovíček nakonec zase postavili rozpadlou chalupu čarodějnice a mohli si vyrazit užít zasloužený den volna. 
Tématiku si užili i v dalších třídách a družince.