Březen v ZŠ

Březen v ZŠ

březen 2024

Co všechno jsme v březnu stihli?

Okresní kolo chemické olympiády, kam jsme poslali dva žáky z 9. ročníku. Mezi prvními se sice neumístili, ale účast se počítá. Školní kolo biologické olympiády si vyzkoušela děvčata, která vyrazila do terénu a mapovala chráněná území lužních lesů nebo pěstovala z vajíček listonoha amerického. Přejeme jim hodně štěstí v kole okresním, které je ještě čeká.

Do terénu vyrazily i děti z Provodína a jako každoročně popřály provodínským babičkám. Už je z toho pěkná tradice. Pro babičky vyrobily přáníčka a popřály jim hlavně pevné zdraví aspokojenost. Děti z jestřebské družiny připravily pro své maminky malý dárek v podobě šperkovnice. V páté třídě si povídali o tom, jak se slaví MDŽ v Ugandě, Rusku nebo Nepálu. Zda svátek připadal vždy na 8. března? A jak vůbec vznikl? Když se všechno důležité dozvěděli, čekal je 14.3. Mezinárodní den π, který byl v letošním roce zaměřen na matematické hry a rébusy. Hlavy si lámali v hodině matematiky hned se šestnácti rébusy. A to nás ještě čeká MATEMATICKÝ KLOKAN, kterého se každoročně účastníme ve všech kategoriích.

Projekt VESELÉ ZOUBKY si užili prvňáčci. Celý projekt připravila drogerie DM. Děti se věnovaly aktivitám, znalostem a dovednostem, které pomůžou jejich zoubkům, aby byly zdravé a veselé! Každý žák si odnesl balíček, který obsahoval zubní kartáčky a pastu.

Čištění zubů nechybělo ani v kreativním projektu žáků deváťáků, kteří měli výtvarnou formou zpracovat Mein Tagesablauf. Osmáci a deváťáci se v kině Máj v Doksech zúčastnili projekce filmu ´Bratři´;. Předtím ještě vyslechli přednášku o historické situaci 40. a 50. let, kterou si připravil vyučující dějepisu ze ZŠ Okna. O pár dní později vyrazili do Doks páťáci, aby se v knihovně dozvěděli, jak se tvoří knížka. Sami si pak na spisovatele, ilustrátory, vydavatele a korektory zahráli. Po vytvoření záložky už zbývalo jen čekat, co nakonec z materiálů zadaných do ´tiskárny´ vznikne. Odměnou za jejich úsilí byla napínavá knížka, do jejíhož čtení se hned pustili. Z knihovny odjeli bohatší nejen o zážitky a informace, ale také o knížky z právě probíhající burzy knih.

I třeťáci navštívili knihovnu. Pro změnu ale v České Lípě. Téma znělo: Pověsti, aneb jak hrad Lipý ke svým strašidlům přišel. Hned po zopakování všech vědomostí o pověstech si názorně vyzkoušeli, jak se pověsti během staletí předávaly, a pak zhlédli loutkové divadlo o panně Anežce a loupeživém Zikmundovi.

Druháci a třeťáci za sebou mají již 7 lekcí plaveckého výcviku.

A co jsme ještě do konce března stihli?

Okresní kolo Recitační soutěže v ZUŠ Česká Lípa, okresní kolo biologické olympiády, a pro 8. a 9. ročník beseda s Probační a mediační službou a preventivní programy s tématy Nestresuj se stresem a Klíč ke vztahům.

Konec března nám zpestřily Velikonoční prázdniny.

Lucie Červenková