A zase chtějí tahat těžkou dopravu přes Jestřebí a Provodín

A zase chtějí tahat těžkou dopravu přes Jestřebí a Provodín

(obrázek pro upoutání - rozkošný výtvor AI )

 

V souvislosti s rekonstrukcí mostu na silnici I/9 v České Lípě a dle navrženého dopravně inženýrského opatření je objízdná trasa B pro vozidla o hmotností nad 40 tun plánovaná přes Provodín a Jestřebí. Starostové obou obcí zaslali k vedení této trasy negativní stanovisko.

Ve vyjádření starosta Provodína mj. uvádí:
 

Objízdnou trasu B, vedoucí oboustranně přes obec Provodín, tedy po silnici III/26862 na křižovatku i/9 X I/38 v Jestřebí, nelze ze strany obce Provodín akceptovat, neboť v současné době je komunikace III/26862 značně vytížena těžkou tranzitní dopravou do okolních firem (IAC Zákupy, Kamenolom Chlum, lesní těžba), ale také dopravou do místních firem (Colas CZ, a.s., Provodínské písky, a.s. a dalších subjektů). Aktuální stav komunikace vykazuje degradaci povrchu v podobě rozsáhlých prasklin a počínajících výtluků, kdy desetiměsíčním extrémním provozem reálně hrozí celkový rozklad a značné poničení vozovky.

Obec Provodín nesouhlasí s objízdnou trasou B přes obec Provodín. Navrhuje, aby trasa B pro směr na Prahu, v Srní u České Lípy pokračovala přes most po sil. III/26833 do Zahrádek a dále po sil. I/9 do Jestřebí na křižovatku I/9 X I/38, obdobně jako je tomu

u objízdné trasy A.

Nelze také opomenout riziko, související s chodci a cyklisty, kterých se v obci převážně v turistické sezoně pohybuje zvýšený počet, což na silnici III/26833 nehrozí.


Mgr. Piškula se následně 20.2.2024 osobně zúčastnil i vyvolaného ústního jednání na ŘSD, kde znovu vyložil a zdůvodnil před ostatními účastníky řízení námitky obce. Vyslovil též politování, že přestože se o plánované rekonstrukci mostu v České Lípě ví roky předem, objízdné trasy (resp. zaslání informace k vyjádření starostům dotčených obcí) se řeší v těsném termínu před zahájením stavby. K řešení námitek pak nezbývá dostatek času. To se také při projednávání projevilo. Námitky starosty byly sice shledány jako opodstatněné a jím navržené řešení jako akceptovatelné, nicméně ke změně objízdné trasy bude třeba čas (!) – raděj to ponechávám bez komentáře… Křižovatka Srní X Zahrádky musí být ´stavebně prověřena´ vč. úpravy dopravního značení.

Můžeme tak očekávat, že minimálně dva měsíce budou díky objížďce těžkotonážní auta Provodínem projíždět. Oproti dvěma rokům, co má stavba mostu v Lípě trvat, to je ´nic´. No i tak… Jsem zvědavá, kolik vozidel se za tu dobu navykne přes obec jezdit, resp. kolik vozidel s místní znalostí si bude i po změně objízdné trasy cestu přes Provodín a Jestřebí zkracovat. Nějak nečekám, že bude v Srní pod kopcem nebo za kruháčem v Jestřebí zaparkovaná policejní dopravka s pokutovými bločky.

Jak to nakonec bude uvidíme, až budou objízdné trasy oficiálně zveřejněny.