´Vybírá se erb obce´ pokračuje další fází

září 2020

Anketa, ve které mohli občané vybírat a připomínkovat návrhy z akce ´erb obce´, byla uzavřena. Celkem se sešlo 36 návrhů. Jak se dalo předpokládat, nejčastěji používaný motiv byla Spící panna, srna a cesta. Objevoval se i symbol těžby (kladiva), haldy písku či ´stvoly´ rodu Kouniců. Barvy připomínaly vodu, skálu, písek, zeleň. K návrhům se vyjádřilo 27 obyvatel. Výsledky ankety komise předloží zastupitelstvu; nejvíce hodnocené návrhy budou zadány heraldikovi.