Výsledky sněmovních voleb 2021

15.10.2021 21:33

 

Z 590 oprávněných voličů se k volbám dostavilo 360. Nejstaršími voliči byli manželé ročník 1925 a 1928. Nejmladší volička a volič se narodili v červenci a srpnu 2003.
První volil Míla Věchet, stý a dvoustý byl též muž. Poslední odvolila žena. Jedenáct voličů volilo do volební schránky.
Voličských průkazů bylo vydáno sedm, sedm voličů s nimi odvolilo.