Sněmovní volby 2021

02.10.2021 20:51

Sněmovní volby 2021 budou hodně napínavý. Situace ve Světě, vztah k EU, Euru, Green Deal, zeleným, genderovým, LGBT apod. námětům, postoj ke Covidu, očkování, měkkým drogám či nelegální migraci, ale i svoboda slova, cenzura a autocenzura, (ne)důvěra k sdělovacím prostředkům aj. Je toho hodně, a zdaleka ne vše jsem zde jmenovala. Většinou se ale jedná o zásadní věci, které jsou pro vývoj našeho budoucího života velmi důležité. Dění je teď tak rychlé, že co se dnes podcení, nemusí už být za 4 roky jen tak napravitelné. Proto jsou letošní volby tak důležité. Volte ty, jejichž směr je vám nejbližší nebo alespoň ´nejpřijatelnější´.

Letos kandidují i předvolební koalice. Je-li vámi preferovaná strana či hnutí v takovéto koalici nezapomeňte, že svůj hlas dáváte nejen vašemu favoritovi, ale současně i jeho koaličním partnerům. Případné, vámi ´nechtěné´ koaliční partnery, můžete

částečně eliminovat tím, že na volebním lístku dané koalice zakroužkujete kandidáty své preferované strany (hnutí) – max. ale jen 4, jinak vaše preference nebude uznaná. I tak ale platí, že z vašeho hlasu těží i ostatní strany koalice (resp. jejich kandidáti). Všimla jsem si, že toto si překvapivě řada lidí vůbec neuvědomuje.       

A ještě jedno upozornění: Hlasy, hozené stranám, které pak zůstanou pod 5% hranicí, tedy se do Sněmovny nedostanou, nepropadají! Všechny tyto hlasy (a nebývá jich málo) se rozdělí mezi ty, jež ve volbách uspěli. Složitým přepočtem ve výsledku na těchto hlasech vydělají nejvíc strany, hnutí a koalice, které se umístí ve volbách nejlépe Váš hlas tak může paradoxně podpořit někoho, koho vůbec podpořit nechcete.     

Přeji nám dobrou volbu! Co si demokraticky zvolíme, to tu budeme mít…

 

Termín voleb   
pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod. sobotu 9. října 2021. od 8.00 do 14.00 hod.

Hlasovat může volič, který alespoň v druhý den voleb dovrší věk 18 let.       
Volič může požádat obecní úřad a volební komisi, aby ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost. Členové komise přijdou za voličem s přenosnou volební schránkou.

Do obálky se vkládá jeden hlasovací lístek, který reprezentuje stranu, hnutí nebo koalici, kterou si volič vybere. Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit tzv. preferenční hlasy, tak může učinit u nejvýše 4 kandidátů   .

Neplatné hlasovací lístky: pokud je lístek přetržený, vhozený do volební urny bez obálky, nebo pokud se v obálce nachází více volebních lístků.