OÚ mění emailovou adresu!!!

08.06.2018 11:42

květen 2018

Jste-li zvyklí komunikovat s obcí prostřed-nictvím emailů, pak pozor. V rámci doporučení ohledně GDPR mění obecní úřad emailovou adresu. Nová adresa je:
podatelna@obec-provodin.cz
Po nějakou dobu budou přechodně fungovat i stávající adresy. Později ale budou zrušeny.