Co znamená houkání sirény

18.08.2015 19:13

Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v ČR síť poplachových sirén, které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů. 
 

Všeobecná výstraha

Pro varování při hrozící nebo nastalé mimořádné události se u nás (ČR) používá pouze jediný varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ -  kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech. (U elektronických (tzv. „mluvících“ sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení - nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie… a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televi

Zkušební tón

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „ZKUŠEBNÍ TÓN“ - nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. .Jedná se o pravidelnou akustickou zkoušku sirén. (U elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén.“)

Požární poplach

Někde se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Nazývá se „Požární poplach“ a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“


 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

  • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).
  • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.


2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

  • V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
     

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

  • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

 

Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně. (Předpokládám, že i když půjde o požár - určitě bych se při něm pokynem č. 1 neřídila)